Czas wygenerowania treści 2020-12-04 23:36:36

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 118/19/III/2007 z dnia 1 lutego 2007 roku
w sprawie:
Zmian w umowach o dofinansowania projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz Działania 2.6 ZPORR „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami); § 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166 z 2004 r., poz. 1745); § 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 200 z 2004 r., poz. 2051 z póĽniejszymi zmianami);


Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-02-2007 09:06:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Elżbieta Bieńkowska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713