Czas wygenerowania treści 2020-06-07 08:06:41

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2013/407/II/2006 z dnia 3 października 2006 roku
w sprawie:
umorzenia pozostającej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej Centrum Psychiatrii w Katowicach, umową nr 1556/ZD/2005 z dnia17.10.2005 roku

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą nr II/51/11/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Województwa Śląskiego z tytułu spłaty pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w 2005 roku


Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-01-2007 13:13:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713