Czas wygenerowania treści 2020-12-02 07:00:37

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 25/14/III/2007 z dnia 12 stycznia 2007 roku
w sprawie:
Powołania Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczących 2 (Instytucji Wdrażających) dla komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Na podstawie
Art.41 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o Samorządzie Województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1590 z pózniejszymi zmianami) oraz art. 8 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz. U.2004 nr 116 poz. 1206).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-01-2007 14:10:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Elżbieta Bieńkowska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713