Czas wygenerowania treści 2020-11-25 21:19:42

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3/11/III/2007 z dnia 2 stycznia 2007 roku
w sprawie:
Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksów do umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.). i na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 ( Dz.U Nr 166 z 2004r. poz. 1745) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 200 z 2004 r. , poz. 2051 z póĽn.zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-01-2007 14:07:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Elżbieta Bieńkowska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713