Czas wygenerowania treści 2020-12-01 05:44:34

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 20/14/III/2007 z dnia 12 stycznia 2007 roku
w sprawie:
lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.

Na podstawie
art. 41 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104), z upoważnienia Sejmiku Województwa Śląskiego zawartego w uchwale nr I/3/2/99 z dnia 18 stycznia 1999 roku.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Sebastian Krajewski 18-01-2007 12:12:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Joanna Myszor

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713