Czas wygenerowania treści 2021-01-17 09:54:28

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2020/407/II/2006 z dnia 3 października 2006 roku
w sprawie:
zawarcia Porozumienia z Powiatem Rybnickim w sprawie powierzenia zadań z zakresu remontów dróg wojewódzkich

Na podstawie
art. 41 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z póĽn. zm./, w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 204 z 2004 r. poz. 2086.z póĽn. zm./, uchwały Sejmiku Nr II/51/23/2006 z 28.08.2006r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-11-2006 12:05:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713