Czas wygenerowania treści 2020-06-02 16:41:03

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2006/407/II/2006 z dnia 3 października 2006 roku
w sprawie:
zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 3750/DSK/JST z dnia 7 lipca 2006r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 255.000 zł na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, wykonywanego przez wojewódzką instytucję kultury.

Na podstawie
art. 41, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590, z póĽniejszymi zmianami ) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203 poz. 1966, z póĽniejszymi zmianami).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Grzegorz Szymański 08-11-2006 07:56:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Przemysław Smyczek

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713