Czas wygenerowania treści 2020-05-30 07:40:32

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2008/407/II/2006 z dnia 3 października 2006 roku
w sprawie:
upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i podpisania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości położonej w Mikołowie-Mokrem

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekstjednolity: Dz. U. z 200lr.,Nr 142, póz. 1590 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Pniak 27-10-2006 12:40:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713