Czas wygenerowania treści 2020-06-02 17:29:04

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 919/370/II/2006 z dnia 25 maja 2006 roku
w sprawie:
zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2006 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami /, w związku z § 9 ust 10 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku -Białej nadanego Uchwałą Nr 743/ 348/ 2002 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4. 07. 2002 r. z póĽniejszymi zmianami


Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-06-2006 12:13:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713