Czas wygenerowania treści 2020-06-07 07:37:54

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 914/370/II/2006 z dnia 25 maja 2006 roku
w sprawie:
przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej 22 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej przy ul. Fałata 2 D-E i 2 F,stanowiących własność Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z póĽn. zm.) § 8 ust. 1 Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata przyjętych Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/40/10/2005 z dnia 17 paĽdziernika 2005 r zmienionych uchwałą Nr II/42/11/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. oraz art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Pniak 26-05-2006 13:53:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713