Czas wygenerowania treści 2020-06-02 19:19:56

Uchwała zarządu nr 1337/123/V/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie:
wprowadzenia zmian do Regulaminu kontroli podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie

Na podstawie
art.41 ust.1 i ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 618 ze zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-07-2016 12:20:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713