Czas wygenerowania treści 2020-07-05 08:45:55

Uchwała zarządu nr 2714/299/IV/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku
w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz aktualizacji harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 14 ust.1 pkt 10, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z póĽn. zm.), art. 6 ust.4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z póĽn. zm.), art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 paĽdziernika 2008 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 05-12-2013 10:41:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713