Czas wygenerowania treści 2021-01-19 13:11:52

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/26/9/2004 z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie:
nabycia przez Województwo Śląskie 24 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach za łączną kwotę 2.400 zł

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
§ 1

Nabyć 24 akcje Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach, będące własnością CENTROZAP S.A. w upadłości w Katowicach, za łączną kwotę 2.400 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 27-10-2004 10:26:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713