Czas wygenerowania treści 2021-01-20 03:42:34

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/26/4/2004 z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie:
przyjęcia planu zakupu pojazdów szynowych i zapewnienia środków na zakup tych pojazdów

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 pkt 19 e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 40 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z póĽn. zm.)
§ 1
  1. Przyjąć plan zakupu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w latach 2004 - 2007 w ilości 4 sztuk oraz zapewnić środki na ten cel w wysokości do 17 mln PLN na jeden pojazd.
  2. Uwzględnić w poszczególnych latach w budżecie Województwa środki w wysokości wynikającej z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.
  3. Upoważnić Zarząd Województwa Śląskiego do realizacji zakupu pojazdów szynowych poprzez zawarcie porozumienia z Województwem Mazowieckim o wspólnym przeprowadzeniu zakupu pojazdów szynowych w latach 2004 - 2007.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 27-10-2004 10:12:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713