Czas wygenerowania treści 2020-07-16 18:22:30

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/26/3/2004 z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie:
sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Na podstawie
art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z póĽn. zm.)
§ 1

Ustala się zasady wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach przez:

  1. Przyjęcie najniższego wynagrodzenia w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednosteksamorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z póĽn. zm.) w kwocie 750 złotych.
  2. Przyjęcie wartości jednego punktu w kwocie 4,5 złotych, według tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Traci moc uchwała nr I/37/6/2001 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 20-10-2004 14:48:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713