Czas wygenerowania treści 2021-01-19 12:42:49

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/24/7/2004 z dnia 20 września 2004 roku
w sprawie:
pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej nr 944, przebiegającego ulicą Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Handlową do Rynku w Żywcu

Na podstawie
14 ust. 1 pkt 10, art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.), oraz art. 6 ust. 2 i art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 71 z 2000 roku, poz. 838 z póĽn. zm.), działając w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Ministrem Obrony Narodowej
§ 1

Pozbawić kategorii drogi wojewódzkiej odcinek drogi wojewódzkiej nr 944, przebiegający ulicą Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Handlową do Rynku w Żywcu, celem zaliczenia go do kategorii dróg gminnych we właściwym trybie.

§ 2

Przebieg odcinka drogi, o którym mowa w § 1, przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 28-09-2004 10:57:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713