Czas wygenerowania treści 2021-01-24 19:16:34

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/24/6/2004 z dnia 20 września 2004 roku
w sprawie:
zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej nr 946 odcinka drogi powiatowej nr S1469 – ulica Żeromskiego i drogi gminnej – fragment Alei Wolności od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do ronda z DW 946 (przeprawa przez Sołę) w Żywcu

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 10, art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.), oraz z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 71 z 2000 roku, poz. 838 z póĽn. zm.), działając w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Ministrem Obrony Narodowej
§ 1

Zaliczyć do kategorii drogi wojewódzkiej nr 946 odcinek drogi powiatowej nr S1469 - ulica Żeromskiego i drogi gminnej - fragment Alei Wolności od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do ronda z DW 946 (przeprawa przez Sołę) w Żywcu, po pozbawieniu przez Radę Powiatu Żywieckiego odcinka drogi powiatowej S1469 kategorii drogi powiatowej, a Radę Gminy Żywiec fragmentu Alei Wolności kategorii drogi gminnej.

§ 2

Przebieg odcinka drogi, o którym mowa w § 1, przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 28-09-2004 10:55:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713