Czas wygenerowania treści 2020-03-28 18:37:09

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/24/4/2004 z dnia 20 września 2004 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bielsku – Białej, na rzecz Gminy Bielsko – Biała

Na podstawie
art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. Nr 46 z 2000 roku, poz. 543 z póĽn. zm.)
§ 1

Wyrazić zgodę na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku - Białej, oznaczonej jako działki nr 584/44, 584/45, 584/46, gm. kat. Kamienica, o pow. 0,0984 ha, KW nr 94553, na rzecz Gminy Bielsko - Biała, z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Armii Krajowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 28-09-2004 10:50:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713