Czas wygenerowania treści 2021-01-20 05:25:04

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/23/23/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie:
zabezpieczenia środków finansowych w latach 2005-2006 na realizację projektu pod nazwą „III etap modernizacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie – budowa zadaszenia widowni wschodniej”, aplikującego do ZPORR

Na podstawie
art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
§ 1

Zabezpieczyć w budżecie Województwa Śląskiego w latach 2005-2006 środki finansowe na pokrycie udziału własnego, w celu umożliwienia realizacji projektu pod nazwą "III etap modernizacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie - budowa zadaszenia widowni wschodniej", aplikującego do ZPORR.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 10-09-2004 11:09:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713