Czas wygenerowania treści 2021-01-24 20:21:28

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/23/1/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr II/18/16/2004 z dnia 15 marca 2004 roku

Na podstawie
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
§ 1

Zmienić uchwałę nr II/18/16/2004 z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie:
"Uchwalenia "Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej" z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2004" w ten sposób że:

  1. W załączniku do uchwały w grupie inwestycji noworozpoczynanych w L.p 19 w kolumnie 2 w miejsce dotychczasowego wnioskodawcy "Starostwo Powiatowe Tarnowskie Góry" wpisać "Urząd Miejski w Sośnicowicach", w kolumnie 3 zamiast zadania "Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Radzionków" wpisać "Gimnazjum w Sośnicowicach", w kolumnie 5 zamiast dotychczasowej charakterystyki przedsięwzięcia "sala gimnastyczna 30x16,5" wpisać "hala sportowa 37,2x29,6", w kolumnie 6 zamiast dotychczasowego okresu realizacji tj. "91-04" wpisać "03-05", w kolumnie 7 zamiast kwoty "1 757 " wpisać "2 913", w kolumnie 9 zamiast kwoty "300" wpisać kwotę "960", w kolumnie 12 zamiast kwoty "300" wpisać kwotę "168", i w kolumnie 13 wpisać kwotę "792".
  2. W grupie inwestycji noworozpoczętych w L.p. 32 w kolumnie 7 zamiast kwoty "2678" należy wpisać "1548", w kolumnie 9 zamiast kwoty "878" wpisać kwotę "450", w kolumnie 12 zamiast "478" wpisać kwotę "450", w kolumnie 13 wykreślić kwotę "400".
  3. W grupie inwestycji noworozpoczynanych dopisać poz. 36 stanowiącą inwestycję dodatkowo dofinansowaną tj. Urząd Gminy Jasienica - budowa sali gimnastycznej 36x21 przy Gimnazjum w Jasienicy, ujmując zmiany w treści jednolitej załącznika określonego jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-09-2004 09:21:32
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 09-09-2004 09:22:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713