Czas wygenerowania treści 2020-07-16 19:49:46

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/19/19/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 roku
w sprawie:
racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi o znaczeniu strategicznym na terenie województwa śląskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 20 oraz art. 14 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Wyraża wolę podjęcia działań zmierzających do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, poprzez przejęcie podmiotu, który będzie wykonywał zadania obecnie realizowane przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach, polegające na eksploatacji i ochronie ujęć, uzdatnianiu, magazynowaniu i rozprowadzaniu wody.


§ 2


Zobowiązać Zarząd Województwa Śląskiego do podjęcia działań, o których mowa w § 1.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-05-2004 14:56:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713