Czas wygenerowania treści 2021-01-28 16:28:46

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/18/16/2004 z dnia 15 marca 2004 roku
w sprawie:
uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok 2004

Na podstawie
art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z § 2 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003 roku
w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży
i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie
oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania
(Dz. U. Nr 5 z 2003 roku, poz. 48)

§ 1


Uchwalić „Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok 2004, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Traci moc uchwała nr II/6/16/2003 z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2003.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-03-2004 14:19:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713