Czas wygenerowania treści 2020-08-09 10:20:22

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/17/1/2004 z dnia 16 lutego 2004 roku
w sprawie:
określenia „Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz innych zadań fakultatywnych”

Na podstawie
art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 57 a ust. 6
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
(t. j. Dz. U. Nr 58 z 2003 roku, poz. 514 z póĽn. zm.)

§ 1


Określić „Kryteria podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz innych zadań fakultatywnych”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-02-2004 13:00:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713