Czas wygenerowania treści 2020-06-06 06:13:00

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/56/16/2010 z dnia 22 września 2010 roku
w sprawie:
przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Pamięci Powstań Śląskich

Na podstawie
rt. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z § 18 a ust. 2 pkt 1
Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z póĽn. zm.)
Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1


Przyjmuje się rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2011 Rokiem Pamięci Powstań Śląskich, stanowiącą załącznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-09-2010 14:30:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713