Czas wygenerowania treści 2021-01-17 09:28:48

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/56/15/2010 z dnia 22 września 2010 roku
w sprawie:
zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok

Na podstawie
art. 18 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1


1. Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków własnych o łączną kwotę 672 783 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zwiększeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się po stronie dochodów w dz. 758 – na łączną kwotę 672 783 zł – oraz po stronie wydatków w dz. 801 – na kwotę 138 900 zł i w dz. 854 – na kwotę 533 883 zł – w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/26w/BKU/10 z dnia 8 września 2010 roku, zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na rok 2010 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji szkód spowodowanych zdarzeniami wywołanymi przez żywioły.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-09-2010 14:27:57
Ostatnia aktualizacja: 29-09-2010 14:40:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713