Czas wygenerowania treści 2021-01-17 11:25:25

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/56/6/2010 z dnia 22 września 2010 roku
w sprawie:
zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek na 2010 rok

Na podstawie
art. 18 pkt 6 i 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 22 ust. 1 pkt 1-3, ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.)
w związku z art. 85 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w:
1) dziale 801 Oświata i wychowanie:
a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, o kwotę 1 801 zł,
b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, o kwotę 14 225 zł,
c) w rozdziale 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli, o kwotę 12 046 zł,
d) w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, o kwotę 5 238 zł.
2) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
a) w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, o kwotę 11 418 zł,
b) w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, o kwotę 3 005 zł.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-09-2010 12:06:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713