Czas wygenerowania treści 2021-01-24 11:00:35

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/55/30/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie:
uchylenia uchwały Nr III/47/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2010 roku

Na podstawie
art. 18 pkt 14 oraz art. 76 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 15 września 2000 roku o zasadach przystępowania
jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych
zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
(Dz. U. Nr 91, poz. 1009 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1Uchyla się uchwałę Nr III/47/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia Województwa Śląskiego do Sieci Innowacyjnych Regionów Europy pod nazwą: IRE Community of Practice.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-09-2010 10:12:24
Ostatnia aktualizacja: 02-09-2010 10:12:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713