Czas wygenerowania treści 2021-03-05 21:01:24

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/55/8/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Na podstawie
art. 18 pkt 6 i 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 41 ust. 7
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z 2005 roku, poz. 2027 z póĽn. zm.)
i art. 29 ust. 5 i 6
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.)
w związku z art. 85 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 11. Zmienia się uchwałę Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym poprzez nadanie § 9 ust. 2 następującego brzmienia:


„2. Ustala się plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

a) przychody 5.241.058 zł,
b) wydatki 8.909.779 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.”


2. Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-09-2010 13:44:33
Ostatnia aktualizacja: 02-09-2010 10:17:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713