Czas wygenerowania treści 2021-03-05 19:35:13

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/50/16/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku
w sprawie:
zatwierdzenia Cennika Usług Świadczonych przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 13 ust. 1 i art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 22 paĽdziernika 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego
(Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1Zatwierdza się Cennik Usług Świadczonych przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-04-2010 13:32:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713