Czas wygenerowania treści 2021-03-05 19:50:57

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/50/12/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku
w sprawie:
likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. f
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 16
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póĽn. zm.)
w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 11. Likwiduje się Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z siedzibą w Żywcu przy ulicy Powstańców Śląskich 9 a, będące zakładem budżetowym w celu przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie.

2. Termin rozpoczęcia likwidacji wyznacza się na dzień 1 czerwca 2010 roku.

3. Termin zakończenia likwidacji wyznacza się na dzień 31 grudnia 2010 roku.


§ 2


Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:


1) wyboru likwidatora zakładu budżetowego,

2) określenia likwidatorowi, o którym mowa w pkt 1, zakresu czynności, które będzie miał obowiązek wykonać w związku z przeprowadzaną likwidacją.§ 3


Mienie znajdujące się w dyspozycji zakładu budżetowego zostanie przekazane utworzonej jednostce budżetowej.


§ 4


Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego przejmie utworzona jednostka budżetowa.


§ 5


Na podstawie art. 231 Kodeksu pracy pracownicy zlikwidowanego zakładu budżetowego staną się pracownikami utworzonej jednostki budżetowej.§ 6


Z dniem 31 grudnia 2010 roku traci moc uchwała Nr III/37/23/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia przedmiotu działalności Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu.


§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-04-2010 12:57:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713