Czas wygenerowania treści 2020-07-07 07:43:00

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/50/6/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Nr III/46/11/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminom: Bestwina, Brenna, Czernichów, Istebna, Jeleśnia, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Olsztyn, Ornontowice, Poraj, Wielowieś, Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny, Miastu i Gminie Koniecpol, Pilica, Siewierz, Szczekociny, Miastom: Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Kalety, Katowice, Poręba, Pszczyna, Skoczów, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Powiatom: Bieruńsko-Lędzińskiemu, Raciborskiemu, Rybnickiemu, Wodzisławskiemu, w roku 2010 na budowę kompleksów sportowych „Orlik 2012”

Na podstawie
art. 8 a, art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1Dokonuje się zmian uchwały Nr III/46/11/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Bestwina, Brenna, Czernichów, Istebna, Jeleśnia, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Olsztyn, Ornontowice, Poraj, Wielowieś, Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny, Miastu i Gminie Koniecpol, Pilica, Siewierz, Szczekociny, Miastom: Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Kalety, Katowice, Poręba, Pszczyna, Skoczów, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Powiatom: Bieruńsko-Lędzińskiemu, Raciborskiemu, Rybnickiemu, Wodzisławskiemu w roku 2010 na budowę kompleksów sportowych „Orlik 2012” w ten sposób, że:


1) w tytule uchwały wykreśla się wyrazy „Miastu i Gminie Koniecpol” i zastępuje go wyrazami „Ruda Śląska” wpisując je po wyrazie: „Pszczyna”,

2) w tytule uchwały wykreśla się wyraz „Rybnickiemu”,

3) w tytule uchwały wpisuje się wyraz „Myszków” po wyrazie „Katowice”,

4) w § 1 wykreśla się wyrazy: „Miasto i Gmina Koniecpol – 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)” i wpisuje się wyrazy „Miasto Ruda Śląska – 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)” po wyrazach „Miasto Pszczyna – 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)”,

5) w § 1 wykreśla się wyrazy „Powiat Rybnicki – 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)” i wpisuje się wyrazy „Miasto Myszków – 333 000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)” po wyrazach „Miasto Katowice – 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)”,

6) w § 2 wykreśla się wyrazy: „Miastem i Gminą Koniecpol” i wpisuje się wyrazy Ruda Śląska po wyrazie „Pszczyna”.

7) w § 2 wykreśla się wyraz „Rybnickim” i wpisuje się wyraz „Myszków” po wyrazie „Katowice”.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-04-2010 10:24:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713