Czas wygenerowania treści 2020-07-13 12:19:42

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/50/5/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku
w sprawie:
uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki na 2010 rok

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z § 2 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 roku
w sprawie dofinansowania zadań ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(Dz. U. Nr 134 z 2006 roku, poz. 944 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1Uchwala się Program rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Traci moc uchwała Nr III/37/14/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku (z póĽn. zm.) w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki w roku 2009.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-04-2010 10:20:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713