Czas wygenerowania treści 2020-07-14 18:20:26

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/48/12/2010 z dnia 17 marca 2010 roku
w sprawie:
wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 97 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz. U. Nr 151 z 2009 roku, poz. 1220 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1


Wybiera się Pana Marcina Kędrackiego jako przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-03-2010 12:28:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713