Czas wygenerowania treści 2021-03-04 01:01:37

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/47/1/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku
w sprawie:
aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 poprzez przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020

Na podstawie
art. 11 ust. 1, art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 14 ust. 3
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(tekst jednolity Dz. U. Nr 84 z 2009 roku, poz. 712 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1Przyjmuje się Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020, stanowiącą aktualizację dokumentu pod nazwą: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.


§ 2


Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-02-2010 12:01:13
Ostatnia aktualizacja: 23-02-2010 12:04:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713