Czas wygenerowania treści 2020-07-09 14:01:09

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/46/11/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Gminom: Bestwina, Brenna, Czernichów, Istebna, Jeleśnia, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Olsztyn, Ornontowice, Poraj, Wielowieś, Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny, Miastu i Gminie Koniecpol, Pilica, Siewierz, Szczekociny, Miastom: Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Kalety, Katowice, Poręba, Pszczyna, Skoczów, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Powiatom: Bieruńsko-Lędzińskiemu, Raciborskiemu, Rybnickiemu, Wodzisławskiemu w roku 2010 na budowę kompleksów sportowych „Orlik 2012”

Na podstawie
art. 8 a, art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240)

§ 1


Udziela się pomocy finansowej w łącznej wysokości 9.990.000 zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy zł) na budowę kompleksów sportowych następującym jednostkom samorządu terytorialnego:

Gmina Bestwina - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Gmina Brenna - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Gmina Czernichów - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Gmina Istebna - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Gmina Jeleśnia - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Gmina Kłomnice - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Gmina Konopiska - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Gmina Kruszyna - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Gmina Olsztyn - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Gmina Ornontowice - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Gmina Poraj - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Gmina Wielowieś - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Miasto i Gmina Koniecpol - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Miasto i Gmina Pilica - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Miasto i Gmina Siewierz - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Miasto i Gmina Szczekociny - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Miasto Cieszyn - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Miasto Czechowice-Dziedzice - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Miasto Kalety - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Miasto Katowice - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Miasto Poręba - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Miasto Pszczyna - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Miasto Skoczów - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Miasto Tarnowskie Góry - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Miasto Wodzisław Śląski - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Powiat Bieruńsko-Lędziński - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Powiat Raciborski - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Powiat Rybnicki - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł),
Powiat Wodzisławski - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł).


§ 2


Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zawarcia z Gminami: Bestwina, Brenna, Czernichów, Istebna, Jeleśnia, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Olsztyn, Ornontowice, Poraj, Wielowieś, Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, Miastem i Gminą Koniecpol, Pilica, Siewierz, Szczekociny, Miastami: Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Kalety, Katowice, Poręba, Pszczyna, Skoczów, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Powiatami: Bieruńsko-Lędzińskim, Raciborskim, Rybnickim, Wodzisławskim umowy regulującej zasady udzielenia pomocy finansowej.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-01-2010 14:16:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713