Czas wygenerowania treści 2020-05-31 01:30:02

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/44/2/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku
w sprawie:
zmiany „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/37/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki na rok 2009

Na podstawie
art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z § 2 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Sportu
z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie dofinansowania
zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(Dz. U. Nr 134 z 2006 roku, poz. 944 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Zmienia się „Wojewódzki program rozwoju bazy sportowej”, stanowiący załącznik do uchwały Nr III/37/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki na rok 2009, w ten sposób, że:


1) w grupie inwestycji kontynuowanych w Lp. 21 w kolumnie 9 zamiast liczby „300” wpisać liczbę „900”, w kolumnie 10 zamiast liczby „1700” wpisać liczbę „1100”,
2) w grupie inwestycji noworozpoczynanych w Lp. 10 w kolumnie 9 zamiast liczby „600” wpisać liczbę „0”, w kolumnie 10 zamiast liczby „600” wpisać liczbę „1200”,


ujmując zmiany w treści jednolitej załącznika określonego jako załącznik do uchwały.

2. Przyjmuje się tekst jednolity „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” o brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-11-2009 11:39:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713