Czas wygenerowania treści 2020-07-14 18:56:46

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/43/8/2009 z dnia 21 października 2009 roku
w sprawie:
wyznaczenia Aglomeracji Katowice

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
w związku z art. 43 ust. 2 a
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(t. j. Dz. U. Nr 239 z 2005 roku, poz. 2019 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Wyznacza się Aglomerację Katowice zwaną dalej „aglomeracją” o równoważnej liczbie mieszkańców 471 696 RLM, z 4 oczyszczalniami ścieków komunalnych:


- „Centrum – Gigablok” w Katowicach, przy ulicy Obrońców Westerplatte 130,

- „Panewniki” w Katowicach, przy ulicy Panewnickiej 330 c,

- „Podlesie” w Katowicach, przy ulicy Zaopusta,

- „Dąbrówka Mała” w Katowicach, przy ulicy Milowickiej 9 a.


2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w obrębie powiatu będzińskiego (Gmina CzeladĽ) oraz miast grodzkich: Katowice, Sosnowiec i Siemianowice Śląskie.

3. Aglomerację tworzą następujące miejscowości:


- w granicach miasta Katowice: Załęska Hałda, Brynów (część zachodnia), Zawodzie, Muchowiec (Osiedle Paderewskiego), Załęże, Dąb, Wełnowiec, Józefowiec, Koszutka, Bogucice, Bederowiec, Dolina Trzech Stawów, Karbowa, Kolonia Agnieszki, Kolonia Amandy, Rozdzień, Piotrowice, Ochojec, Brynów (część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka), Ligota, Panewniki, Kokociniec, Szadok, Wymysłów, Zadole, Murcki, Piotrowice, Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie, Kolonia Boże Dary, Dąbrówka Mała, Szopienice, Burowiec, Borki, Wilhelmina.

- w granicach miasta Siemianowice Śląskie: miasto Siemianowice Śląskie, Bytków, Michałkowice, Bańgów, Przełajka, Sadzawki,

- w granicach miasta Sosnowiec: Milowice,

- w granicach miasta CzeladĽ: miasto CzeladĽ, Brazylia, Kolonia Małobądz, Kolonia Rożka, Madera, Piaski (część zachodnia).§ 2


Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-10-2009 12:38:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713