Czas wygenerowania treści 2020-07-09 12:46:45

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/42/2/2009 z dnia 16 września 2009 roku
w sprawie:
przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe

Na podstawie
art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 4
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 4
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym
(Dz. U. Nr 155 z 2005 roku, poz. 1298 z póĽn. zm.)

§ 1


Przyjmuje się regulamin przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2


Uchyla się uchwałę Nr II/50/2/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 3 lipca 2006 roku.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-09-2009 11:01:42
Ostatnia aktualizacja: 22-09-2009 11:04:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713