Czas wygenerowania treści 2021-01-24 10:46:06

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/41/1/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Nr III/24/10/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009 i 2010 na zadanie: Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna.

Na podstawie
art.18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 184 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Zmienia się uchwałę Nr III/24/10/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009 i 2010 na zadanie: Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna w ten sposób, że § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 1 Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009 i 2010 na zadanie: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w planowanej łącznej kwocie nie większej niż 2.000.000 zł”.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-09-2009 10:03:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713