Czas wygenerowania treści 2021-01-19 13:38:44

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/11/12/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 roku
w sprawie:
współorganizowania i finansowania „X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych w 2004 roku”

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 4, art. 5 art. 42
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej
(t. j. Dz. U. Nr 81 z 2001 roku, poz. 889 z póĽn. zm.)

§ 1


Podjąć wspólnie z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu współorganizowanie i finansowanie „X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych w 2004 roku”, zwanej dalej Olimpiadą, przeznaczając na ten cel 500.000 złotych.


§ 2


Zobowiązać Zarząd Województwa Śląskiego do zawarcia porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie w sprawie zasad organizacji i finansowania przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Olimpiady.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713