Czas wygenerowania treści 2021-01-19 12:46:39

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/10/23/2003 z dnia 7 lipca 2003 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr II/8/17/2003 z dnia 19 maja 2003 roku

Na podstawie
art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Zmienić uchwałę nr II/8/17/2003 z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie:


„Uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2003” w ten sposób, że:  1. W załączniku do uchwały w L.p 17 w kolumnie 11 w miejsce dotychczasowej kwoty „1 285” wpisać „ 525”, a w kolumnie „12” wpisać kwotę „760”,

  2. W grupie inwestycji noworozpoczynanych dopisać poz. 27, 28, 29, 30 stanowiące inwestycje dodatkowo dofinansowane w ramach przesunięcia środków niewykorzystanych w roku 2003 przez Gminę Pszów,

ujmując zmiany w treści jednolitej załącznika określonego jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713