Czas wygenerowania treści 2020-07-11 12:25:58

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/10/6/2003 z dnia 7 lipca 2003 roku
w sprawie:
określenia trybu i warunków koniecznych do zmiany lub wypowiedzenia Kontraktu Wojewódzkiego przez stronę samorządową

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 22 ust. 2
ustawy z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
(Dz. U. Nr 48, poz. 550 z póĽn. zm.)

§ 1


„Tryb i warunki konieczne do zainicjowania zmiany lub wypowiedzenia Kontraktu Województwa Śląskiego przez stronę samorządową” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/43/27/2001 z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie „Trybu i warunków koniecznych do zainicjowania zmiany lub wypowiedzenia Kontraktu Województwa Śląskiego na lata 2001 – 2002 przez stronę samorządową”.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713