Czas wygenerowania treści 2021-01-20 04:39:27

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/8/17/2003 z dnia 19 maja 2003 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr II/6/16/2003 z dnia 17 marca 2003 roku

Na podstawie
art.18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Zmienić uchwałę II/6/16/2003 z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2003 oraz upoważnienia Zarządu Województwa do dokonywania w nim korekt” w ten sposób, że:


1. Wykreślić z tytułu uchwały końcowe słowa: „oraz upoważnić Zarząd Województwa do dokonywania w nim korekt”.


2. W załączniku do uchwały w Lp. 8 w kolumnie 3 w miejsce dotychczasowej treści wpisać: „Stadion Miejski przy ulicy Krakowskiej”, a w kolumnie 7 w miejsce kwoty „772” wpisać kwotę „13 622”, ujmując zmiany w treści jednolitej załącznika, określonego jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713