Czas wygenerowania treści 2020-07-16 17:37:28

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/8/3/2003 z dnia 19 maja 2003 roku
w sprawie:
informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach o stanie fitosanitarnym w województwie śląskim w roku 2002

Na podstawie
art.18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z treścią art. 49 a ust. 2
ustawy z dnia 12 lipca 1995 roku o ochronie roślin uprawnych
(t.j. Dz. U. Nr 66 z 1999 roku, poz. 751 z póĽn. zm.)

§ 1


Przyjąć informację Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach o stanie fitosanitarnym w województwie śląskim w roku 2002, stanowiącą załącznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713