Czas wygenerowania treści 2020-07-14 12:26:53

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/7/1/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 roku
w sprawie:
projektu „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”

Na podstawie
art. 16 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 1 i ust. 3
oraz art. 12 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
z uwzględnieniem „Założeń programu łagodzenia w regionie śląskim
skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 stycznia 2003 roku

§ 1
  1. Przyjąć projekt „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”, stanowiący załącznik do uchwały.


  2. Przy realizacji „Programu ...” o którym mowa w ust. 1 strona samorządowa odpowiada za programowanie i wybór projektów a strona rządowa za środki finansowe.

§ 2


Projekt programu, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Ministrów celem zaakceptowania.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713