Czas wygenerowania treści 2021-01-24 20:21:57

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/6/16/2003 z dnia 17 marca 2003 roku
w sprawie:
uchwalenia "Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej" z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2003 oraz upoważnienia Zarządu Województwa do dokonywania w nim korekt

Na podstawie
art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z § 2 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003 roku
w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów
sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania
wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania
(Dz.U. Nr 5 z 2003 roku, poz. 48)

§ 1


Uchwalić "Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej" z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2003, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2


Traci moc uchwała Nr I/48/2/2002 z dnia 18 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia "Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej" z uwzględnieniem dofinansowania przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2002.


§ 3


Upoważnić Zarząd Województwa Śląskiego do dokonywania, po zasięgnięciu opinii komisji właściwej Sejmiku Województwa Śląskiego, korekt "Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej".


§ 4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713