Czas wygenerowania treści 2020-07-09 14:25:06

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/37/14/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie:
uchwalenia „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki na rok 2009

Na podstawie
art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z § 2 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Sportu
z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie dofinansowania
zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(Dz. U. Nr 134 z 2006 roku, poz. 944 z póĽn. zm.)

§ 1


Uchwala się „Wojewódzki program rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki na rok 2009, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Traci moc uchwała Nr III/23/19/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku (z póĽn. zm.) w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu w roku 2008.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-05-2009 13:38:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713