Czas wygenerowania treści 2020-09-27 19:48:03

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/37/3/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie:
przyjęcia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 8
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 14 ust. 14
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
(t. j. Dz. U. Nr 39 z 2007 roku, poz. 251)

§ 1


Przyjmuje się aktualizację Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, stanowiącą załącznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-05-2009 12:34:05
Ostatnia aktualizacja: 05-05-2009 12:34:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713