Czas wygenerowania treści 2021-01-24 19:20:10

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/3/12/2003 z dnia 20 stycznia 2003 roku
w sprawie:
wystąpienia do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o przyznanie organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych w roku 2004 i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych w roku 2005

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 111 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z póĽn. zm.)
oraz art. 4, art. 5 ust. 4 i art. 42
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej
(Dz.U. Nr 25, poz. 113 z póĽn. zm.)

§ 1


Wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o przyznanie organizacji Zimowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych w roku 2004 oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych w roku 2005.


§ 2


Zabezpieczyć niezbędne środki w budżecie Województwa Śląskiego na organizację Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży w latach 2003-2005.


§ 3


Współorganizację Olimpiad zlecić Śląskiej Federacji Sportu w Katowicach.


§ 4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713