Czas wygenerowania treści 2020-07-16 19:46:23

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/3/5/2003 z dnia 20 stycznia 2003 roku
w sprawie:
wyznaczenia przedstawicieli Województwa Śląskiego do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z roku 2001, poz. 1590 z póĽn. zm.)
i art. 413 ust. 5 pkt 5 i ust. 6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póĽn. zm.)

§ 1


Wyznaczyć do składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako:  1. specjalistę z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Radną Ludgardę Buzek w miejsce dotychczasowego specjalisty Andrzeja Skowrońskiego,

  2. przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego:


- Radnego Tadeusza Mazanka w miejsce dotychczasowego przedstawiciela Pawła Bomby,


- Radną Małgorzatę Ochęduszko-Ludwik w miejsce dotychczasowego przedstawiciela Ryszarda Ostrowskiego.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713